Společnost Tapros Tábor a.s. byla založena 10.9.1992 jako právní nástupce společného podniku Agrostav Tábor, se základním jměním 40mil. KČ a zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu České Budějovice, oddíl B - 576, k 1.1.1993.

Od svého založení v roce 1992 až do roku 2010 prováděl podnik stavební činnosti, zejména zemní práce, nákladní autodopravu a práce autojeřábem. V průběhu tohoto období byla také řešena majetková vyrovnání jak se zakladateli podniku, tak s majiteli pozemků, na kterých podnik do té doby působil. Na konci roku 2010 byla společnost z většinové části vlastněna členy představenstva a dozorčí rady.

Od roku 2011 byla stavební činnost postupně utlumována a nové vedení společnosti se soustředilo především na správu a pronájem nemovitého majetku ve svém vlastnictví.

Od počátku roku 2017 je činnost společnosti soustředěna převážně na pronájem nemovitého majetku a doplňuje ji obchodní činnost na realitním trhu (koupě, výstavba a následný prodej či výnosový nájem).

V srpnu 2021 byla zahájena první etapa celkové rekonstrukce areálu Čekanice 245, a to výstavbou nové polyfunkční haly určené k pronájmu o celkové zastavěné ploše 2600 metrů čtverečních. Stavba byla úspěšně dokončena a zkolaudována v březnu 2023.

Menu

Návštěvnost stránek

100097