...několik slov o historii 

Společnost Tapros Tábor a.s. byla založena 10.9.1992 jako právní nástupce společného podniku Agrostav Tábor, se základním jměním 40mil. KČ a zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu České Budějovice, oddíl B - 576, k 1.1.1993.

Od svého založení v roce 1992 až do roku 2011 prováděl podnik stavební činnosti, zejména zemní práce, nákladní autodopravu a práce autojeřábem. V průběhu tohoto období byla také řešena majetková narovnání jak se zakladateli podniku tak s majiteli pozemků, na kterých podnik do té doby působil.

Od roku 2011 byla stavební činnost postupně utlumována a nové vedení společnosti se soustředilo především na pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví. Od začátku roku 2017 je společnost plně soustředěna na pronajímání majetku, který tvoří tři komerční areály, dva v Táboře a další v Soběslavi. 

Společnost se bude nadále soustředit na obchodní činnost na realitním trhu, kromě pronájmu vlastního majetku dále na koupi, výstavbu a následný prodej či výnosový nájem.